Side bar
Om mine foredrag

Jeg har gennem min uddannelse og via mit arbejde været til mange foredrag og forelæsninger, hvilket også har startet mange tanker om hvordan man kan formidle.

I vesten, specielt i Europa, oplever jeg at vi i dag har en forestilling om at lange og monotone forelæsninger er en god måde at formidle og undervise akademisk viden.
Dette er jeg uenig i. Hvis man er meget præcis i sin formulering, supplerer sin fortælling med en god præsentation og grafik og løbende laver eksempler/øvelser med sine lyttere, så kan man levere enormt meget viden på meget kort tid. Dette er noget jeg målrettet har arbejdet med at kunne. For at gøre dette trækker jeg på mine erfaringer med grafisk design og har studeret flere af de mest anerkendte foredragsholdere vi har i dag i verden.
De gyldne regler jeg bruger når jeg holder foredrag:

  • At være nærværende og fleksibel i præsentationen, så der er plads til løbende at diskutere og reflektere.
  • Kunne stoffet udenad, således at formidlingen bliver en fortælling eller et narrativ i højere grad end at det bliver en forelæsning. Vi vil i udgangspunktet hellere høre en historie end en forelæsning.
  • Supplere med slides der primært er grafik og ikke tekst, for at øge forståelsen. De fleste af os husker nemmere billeder end ord.
  • Slides og handouts ikke ens. Slides grafiske for at supplere fortællingen. Handouts med stikord så lytterne ikke skal koncentrere sig om at sidde at skrive selv.
  • Tempo. Pause. Jeg forsøger at bevare et højt tempo imens jeg fortæller så ingen keder sig. Pauser har jeg på forhånd orienteret om præcist hvornår kommer, og skal være så tilpas lange at man kan nå at få pusten før man igen skal koncentrere sig som tilskuer.